Crys-T ‘Annibyn-iaith’ (oedolyn)

£12.50

Crys-T ‘Annibyn-iaith’ i oedolion

Mae Annibyn-iaith ar y ffordd! Mynnwch Gymru annibynnol sy’n diogelu’r iaith Gymraeg.

Crys cotwm organig (o dan faner logo safon Fairwear Foundation).

Slogan ‘Annibyn-iaith’ mewn gwyn ar grys lliw bwrgwyn (coch tywyll) neu fwsog (gwyrdd). Noder: dim ond meintiau bach sydd ar ôl bellach ac mae’r niferoedd yn isel iawn.

Ymaelodwch â ni

Ymaelodwch â’r Gymdeithas i wneud gwahaniaeth i’r Gymraeg, nawr. Gallwch ymaelodi am gyn lleied â £1 y mis.

Ymaelodi