Sêl!

Cyfle ola i brynu – dillad oedolion

£5£18

Rydyn ni’n clirio hen stoc i wneud lle i stoc newydd, ac yn gwerthu amryw o grysau-T am brisiau gostyngol. Y dillad sydd ar gael yw:

  • Hwdi ‘cymdeithas’ (brown) – £18
  • Crys-T ‘Dwi eisiau byw yn Gymraeg’ (piws cul) – £5
  • Crys-T ‘Dwi eisiau byw yn Gymraeg (glas golau) – £5

Mae’r niferoedd yn isel iawn ac ond ychydig o feintiau sy’n weddill – dyma’ch cyfle ola i’w prynu!

Ymaelodwch â ni

Ymaelodwch â’r Gymdeithas i wneud gwahaniaeth i’r Gymraeg, nawr. Gallwch ymaelodi am gyn lleied â £1 y mis.

Ymaelodi