Sêl!

Cyfle ola i brynu – dillad plant

£1£10

Rydyn ni’n clirio hen stoc i wneud lle i stoc newydd, ac yn gwerthu amryw nwyddau am brisiau gostyngol:

  • Crys-T ‘Dwi’n mwynhau’ (gwyn a melyn – dangosir llun crys oedolion ond yr un yw cynllun crysau’r plant) – £3.50
  • Crys-T ‘Un mewn miliwn’ – £2
  • Crys-T melyn – £1.50
  • Hwdi ‘Dwi eisiau byw yn Gymraeg’ – £10
  • Crys-T ‘Dwi eisiau byw yn Gymraeg!’ – £3

Mae’r niferoedd yn isel iawn ac ond ychydig o feintiau sy’n weddill – dyma’ch cyfle ola i’w prynu!

Ymaelodwch â ni

Ymaelodwch â’r Gymdeithas i wneud gwahaniaeth i’r Gymraeg, nawr. Gallwch ymaelodi am gyn lleied â £1 y mis.

Ymaelodi