Pabi gwyn

£1

Pabi gwyn

Mewn stoc

Pam gwisgo pabi gwyn?

Y mae gwisgo pabi gwyn yn dangos parch tuag at holl ddioddefwyr rhyfel – gan gynnwys aelodau’r lluoedd arfog a dinasyddion o bob ochr. Mae hefyd yn dangos dyhead dwfn am heddwch ac am symud tuag at ddulliau di-drais o ddatrys gwrthdaro.

Rydym yn gwerthu’r rhain ar ran Cymdeithas y Cymod.

Ymaelodwch â ni

Ymaelodwch â’r Gymdeithas i wneud gwahaniaeth i’r Gymraeg, nawr. Gallwch ymaelodi am gyn lleied â £1 y mis.

Ymaelodi